Natuur binnen- en buitendijks

Het waterschap is er primair voor het waterbeheer, de waterveiligheid en waterkwaliteit. Hoewel natuur- en recreatiebeheer geen kerntaken van het waterschap zijn, houdt het bij de uitvoering van zijn werkzaamheden rekening met de belangen van natuur, landschap en recreatie.