Maatschappelijk verantwoord waterschap

Het waterschap moet het percentage opwekken eigen energie in deze bestuursperiode vergroten met 50%. Bij aanbestedingen boven de € 250.000 moet in het contract worden opgenomen dat er bij de uitvoering van de opdracht ook mensen moeten worden ingezet met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt (onder andere mensen met een beperking en langdurig werklozen die graag willen werken). Ook het Waterschap Scheldestromen neemt op basis van de Participatiewet haar verantwoordelijkheid voor het in dienst nemen van Zeeuwen met een afstand tot de arbeidsmarkt.