Leegstand aanpakken

De leegstand is zowel in de steden als in de dorpen van Zeeland een toenemend probleem. Lege panden in de Zeeuwse steden en dorpen moeten worden benut. Dat moet eerst gebeuren voor dat er nieuwe woonlocaties of bedrijventerreinen worden ontwikkeld. De PvdA is voor de inzet van nieuwe instrumenten, zoals herverkaveling van panden, een provinciale leegstandmakelaar en een ‘Leenfonds Leegstand’.