Landelijke solidariteit voor veiligheid

Het Rijk moet veilige dijken ook in het dunbevolkte Zeeland garanderen. De waterschapsbelastingen voor de Zeeuwen zijn hoger dan elders in ons land. Dat is niet rechtvaardig. Nederland onder èn boven NAP betaalt mee aan bescherming tegen de zee.