Kunst, sport & cultuur

De PvdA wil dat voorzieningen voor kunst, sport en cultuur voor iedereen toegankelijk zijn. Samen met de vier grote steden moet worden gewerkt aan een goede afstemming van bovenregionale sportvoorzieningen, musea en theaters in de provincie.