Kosten eerlijk delen

De kosten voor het waterschap worden nu voornamelijk opgebracht door de burgers. De lasten moeten eerlijk en rechtvaardig worden verdeeld tussen (agrarische) bedrijven, burgers en natuurterreinen. De PvdA kiest voor lagere belastingen voor ingezetenen (= burgers). De zuiverings- of verontreinigingsheffing woonruimten moet eerlijk verrekend worden. Nu is het zo dat wanneer 2 mensen op 1 adres wonen en voor 3 vervuilingseenheden betaald moet worden. Wonen er op 1 adres 12 mensen dan moet er ook voor 3 vervuilingseenheden betaald worden. Dit is krom en daarom staat de PvdA voor een heffing per persoon.