Kansen voor watertechnologie benutten

Er kan een grote sprong voorwaarts worden gemaakt wanneer waterschappen en Nederlandse bedrijven hun kennis met elkaar delen. Dit komt ten goede aan de waterkwaliteit, de energiewinning uit water en het waterbeheer. Met innovatie komen we tot slimme, duurzame en kostenbesparende oplossingen: het waterschap is al gestart met het project ‘energiefabriek’ (energie uit waterzuivering winnen). In 2017 moet het waterschap starten met het oogsten van fosfaat bij de waterzuivering.