Innoveren en kennis exporteren

Mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik van dijklichamen moet in deze bestuursperiode met betrokken partijen en instanties worden onderzocht. Dat geldt ook voor functiecombinaties met waterberging: wonen en werken bij en op het water, natuurontwikkeling, recreatie en duurzame landbouw en -visserij. Wereldwijd dreigen watertekorten die gevolgen hebben voor de biodiversiteit, de voedsel-voorziening, de economische ontwikkeling en daarnaast ook nog (militaire) conflicten kunnen veroorzaken. Bovendien ontwikkelt de woestijn zich in Zuid-Europa. Ons Zeeuwse waterschap stelt ook internationaal zijn kennis ter beschikking.