Infrastructuur

Als vervoer niet goed geregeld is, kunnen reizigers daar veel last van hebben. Bijvoorbeeld als in de stad het autoverkeer steeds vast staat, maar ook wanneer mensen onveilige kruisingen passeren. Pijnpunten in het verkeer moeten worden aangepakt.

De PvdA heeft de volgende standpunten over infrastructurele projecten:
– De PvdA kiest voor goede en veilige verbindingen met de omliggende regio’s, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Vlaanderen.
– De PvdA behoudt het karakter van het Zeeuwse landschap. Geen nieuwe grote infrastructurele projecten, behalve het verbeteren van de ontsluiting van Yerseke met de A58 (project Zanddijk) en de spoorverbinding tussen Terneuzen en Gent.
– De PvdA houdt vast aan het hoefijzermodel dat wegverkeer zoveel mogelijk om de Zeeuwse eilanden heen leidt. Niet de dammenroute en de Zeelandbrug, maar de A58 als hoofdverkeersader.
– De PvdA vindt dat minder geld besteed moet worden aan grootschalige en overbodige infrastructuurprojecten. Het oplossen van knelpunten op drukke of gevaarlijke wegen kan wel op onze steun rekenen.
– De PvdA wil een goede digitale infrastructuur. We willen in heel Zeeland een 4G-netwerk.
– Het waterschap wordt de wegbeheerder van het Zeeuwse buitengebied.