Houd het water in dorp en stad

Het beleid om water zo snel mogelijk uit de stad of dorp af te voeren moet veranderen. Het water kan juist in stad en dorp gebruikt worden voor een aantrekkelijke woonomgeving. Dat is beter voor stad en dorp en goedkoper voor het beheer door het waterschap. Ook in droge periodes water vasthouden is goed voor de natuur, recreatie en landbouw