Grondwater: natuur volgen met droge voeten

Het waterniveau moet in natuurgebieden zo dicht mogelijk bij de natuurlijke waterstand aansluiten, maar we mogen geen natte voeten krijgen. De belangen van de boeren, bedrijven en inwoners houden we in beeld.