Goede en bereikbare zorg

Voor de PvdA zijn in het dunbevolkte Zeeland kwaliteit en nabijheid voorwaarden voor een goede zorg. De zorg verandert en om daarbij een goede kwaliteit te behouden is intensieve samenwerking van alle partijen in de zorgketen vereist. Op initiatief van de PvdA is een verkenner aangesteld om de knelpunten en kansen bij de samenwerking in de zorg op een rij te zetten. De PvdA gaat met zijn aanbevelingen aan de slag.