Onderwijs

Goed onderwijs en hoogwaardige kenniscentra zijn van groot belang voor de Zeeuwse economie. Zij trekken mensen en bedrijven aan, voeden de arbeidsmarkt en leveren direct of indirect een impuls aan het sociale en culturele leven van de Zeeuwse samenleving. Bedrijven hebben moeite om gekwalificeerd personeel aan te trekken. Dit is een bedreiging voor de werkgelegenheid van alle Zeeuwen. De Zeeuwse economie en werkgelegenheid vragen een duidelijke eigen onderwijsambitie voor Zeeland.

De PvdA heeft de volgende standpunten over goed onderwijs:
– De PvdA wil investeren in Campus Zeeland, dat zich richt op het opleiden van vaklieden en academische geschoolden. Onderwijs, bedrijfsleven en overheden moeten hier samen de schouders onder zetten.
– De PvdA wil dat de provincie onderzoek en onderwijs stimuleert op het gebied van duurzame voedselproductie, klimaat, energie en kustbeheer.
– De PvdA wil dat de provincie via een op te richten fonds korting geeft op de studiekosten voor wie in Zeeland studeert of na studie elders terugkeert naar Zeeland.
– De PvdA wil laaggeletterdheid bestrijden. De PvdA wil laaggeletterdheid bestrijden en wil dat de Provincie en het Waterschap toegankelijke taal gebruiken in de berichtgeving, bijvoorbeeld op de website.
– De PvdA pleit ervoor dat ieder kind in Zeeland toegang heeft tot een Nederlandse middelbare school binnen een straal van 15 kilometer van de woning.
– De Provincie laat een cultuurbus rijden, die op schooldagen op afroep middelbare scholieren naar educatief waardevolle plaatsen in Zeeland brengt.
– De Provincie gaat meer werk maken om Zeeuwse jongeren met de Zeeuwse politiek bekend te maken. Statenleden, ambtenaren en/of leraren maatschappijleer kunnen de leerlingen vertellen over de taken en het belang van de provinciale politiek.