Energie die werkt

De PvdA kiest voor duurzame energie die werkgelegenheid oplevert. Nieuwe windmolenparken geven nieuw werk. De PvdA verkiest werkgelegenheid boven een hoge dividenduitkering bij Delta N.V. De PvdA is ronduit voor een getijcentrale.