Economie

De grote procesindustrie in de Zeeuwse haven- en industriegebieden zit in een veranderingsproces. De bedrijven moeten verduurzamen en zuiniger omgaan met grondstoffen, water en energie. De gunstige ligging tussen de Randstad en de grote Belgische steden biedt goede kansen om deze uitdagingen aan te gaan. De fusie van Zeeland Seaports en het Havenbedrijf Gent tot North Sea Port biedt een toekomstperspectief voor de Zeeuwse havens en industrie waarin duurzaamheid leidend is.

De PvdA heeft de volgende standpunten over duurzame bedrijvigheid:
– De PvdA wil de duurzaamheidsambities van het Zeeuwse bedrijfsleven ophogen en industrie├źn uitdagen tot hogere prestaties. De uitdaging ligt dan met name bij het terugbrengen van de afhankelijkheid van gas en het beperken van de emissies van CO2 en stikstof.
– De PvdA vindt dat Zeeland koploper moet worden waar het gaat om innovaties. Met name de aanwezigheid van windmolenparken op zee en de daarop gerichte dienstverlening bieden
hiervoor uitstekende aanknopingspunten. De overstap naar nieuwe vormen van energie biedt ook kansen voor nieuwe werkgelegenheid.
– De PvdA zal bedrijven aanmoedigen die innovatieve activiteiten ondernemen die bijdragen aan een circulaire economie. Kennisinstellingen worden hierbij zeer nadrukkelijk betrokken.