De vervuiler en schadeveroorzaker betaalt

Het lozen van vervuild water is verboden. De vervuiler (ongeacht uit welke categorie) moet altijd betalen voor de kosten die het waterschap moet maken voor de reiniging. Ook moet de vervuiler bij blijvende schade aan natuur en milieu geld storten in een herstelfonds. Wie schade aanricht aan wegen, dijken, paalhoofden, enz. draait op voor de herstelkosten.