Cultuur

Cultuur heeft een grote waarde voor de samenleving. Zij stimuleert mensen in hun persoonlijke ontwikkeling en spoort hen aan om - alleen of samen met anderen - deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Een gevarieerd cultureel aanbod draagt daarnaast ook bij aan een goede woonomgeving, een aantrekkelijk vestigingsklimaat en versterkt het toeristisch aanbod en de promotie van Zeeland. Cultuur is daarmee belangrijk voor leefbaarheid én werkgelegenheid.

De PvdA heeft de volgende standpunten over cultuur:
– Diversiteit en een goede ruimtelijke spreiding van het Zeeuwse cultuuraanbod zijn van groot belang. Cultuur moet bereikbaar zijn voor jong en oud, hoog en laag opgeleid, en arm en rijk.
– De PvdA wil regelingen om ervoor te zorgen dat cultuur voor alle Zeeuwen rond de armoedegrens beschikbaar is.
– De culturele sector verdient het om in te investeren, niet om op te bezuinigen. De hiervoor beschikbare budgetten blijven daarom in de komende Statenperiode op zijn minst gelijk.
– Het Zeeuws Museum, het Watersnoodmuseum en de grote festivals zetten Zeeland op de kaart. Deze organisaties en initiatieven verdienen daarom de steun van de provincie. Activiteiten met een commerciële inslag moeten zichzelf bedruipen.
– Vernieuwende en in het oog springende kunst en cultuuruitingen op lokaal en regionaal niveau verdienen, aanvullend op bijdragen van gemeenten, ook een bijdrage van de provincie.
– Het Zeeuwse culturele erfgoed met monumentale binnensteden, industrieel erfgoed (zoals de stoomhijskraan), boerderijen, molens en archeologische monumenten is een essentieel onderdeel van de Zeeuwse identiteit. Het moet worden gekoesterd.
– Cultuureducatie is belangrijk voor de culturele ontwikkeling van mensen en maakt cultuur toegankelijk. De PvdA wil hier extra geld voor uittrekken.
– Waar mogelijk stimuleert de Provincie het tot stand komen van producties door in Zeeland verblijvende, scheppende kunstenaars op het gebied van de muziek (composities), film, toneel(teksten), dans (choreografieën) en de beeldende kunsten.
– De provincie Zeeland werkt samen met de dertien Zeeuwse gemeenten om Zeeland in 2033 culturele hoofdstad van Europa te maken.
– De PvdA ondersteunt initiatieven om een kenniscentrum over het slavernijverleden van Zeeland op te richten.