Afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen

De PvdA staat voor fatsoenlijk werk. Arbeidsbeperking, afkomst en opleidingsniveau mogen geen belemmeringen zijn bij het vinden van werk. 5% van de aanneemsom bij aanbestedingen van de provincie wordt daarom ingezet voor werk voor Zeeuwen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook de Provincie neemt naar verantwoordelijkheid op basis van de Participatiewet en zet zich actief in voor het in dienst nemen van Zeeuwen met een afstand tot de arbeidsmarkt.