8 januari 2014

Zelandusdebat ‘Zorg dichterbij’

De decentralisaties geven de Zeeuwse gemeenteraden straks een grotere verantwoordelijkheid. Deze omslag vraagt naast nieuw welzijnswerk ook een andere bestuursstijl van gemeentebesturen. Zij moeten durven loslaten en zaken overgeven aan georganiseerde verbanden.

Inwoners worden meer verantwoordelijk voor hun eigen welzijn en dit vraagt meer van de eigen kracht. Hoe organiseren we sociale verbanden? Hoe versterken we mensen in deze regierol en hoe is dit te realiseren voor mensen met een functiebeperking? De ene wijk of groep heeft een groter organisatorisch vermogen dan de andere. Geeft de gemeente ondersteuning daar waar het niet van de grond komt? Zo ja, hoe gaat die ondersteuning van de gemeente er uitzien?

Op maandag 3 februari 2014 organiseert Zelandus het debat ‘Zorg dichterbij’. Het debat vindt plaats in het gebouw van de Mondia Scholengroep aan de Kruisweg 2 in Middelburg en begint om 19:30 uur. Zaal open vanaf 19:15 uur.

Aan het achtste Zelandusdebat ‘Zorg dichterbij’ nemen onder andere Tweede Kamerlid Loes Ypma (PvdA), de WMO-adviseur Jack van de Schraaf, de projectleider Signs of Safety Zeeland Eric Sulkers, de directeur Stichting Welzijn Middelburg Marja Albers, de Veerse wethouder Chris Maas (PvdA-GroenLinks), de burgemeester van Heusden Jan Hamming, senior adviseur sociale zorg Movisie Hilde van Xanten en de Middelburgse wethouder Saskia Szarafinski (PvdA) deel.

In drie debatrondes zal ook het publiek actief bij het debat worden betrokken. Het achtste Zelandusdebat staat onder leiding van Peter Brakman, directeur MEE Zeeland.

Wilt u verzekerd zijn van een zitplaats dan verzoeken wij u vriendelijk uzelf via zelandus@zeelandnet.nl aan te melden. Zelandus hoopt u 3 februari allen te mogen begroeten!

Uitnodiging Zelandusdebat ‘Zorg dichterbij’