7 januari 2016

Zelandusdebat ‘De gemeente Zeeland’

Is de gemeente Zeeland een echte optie of is het een utopie? Is gemeentelijke herindeling nodig? Heeft Zeeland kansen voor het aantrekken van nieuwe en / of jonge mensen met dertien gemeenten met dertien visies? Willen wij in elk dorp een school en kan dat ook? Is Veere niet veel beter af binnen de gemeente Walcheren? Kunnen en willen wij de Delta N.V. voor Zeeland behouden? Wordt Zeeland een kluwen van gemeenschappelijke regelingen? Hoe regelen we participatie en burgerkracht?

Zelandus wil het debat over het democratisch gehalte in Zeeland opnieuw voeren. Daar is in een veranderende wereld met daarbij horende demografische transities aanleiding toe. Bij discussies over bestuurlijke (her)inrichting ligt het gevaar op de loer dat politici zich beperken tot het vraagstuk van de versterking van de bestuurslaag en daarmee van de bestuurskracht. Moet niet juist het verbeteren van burgerkracht in combinatie met het versterken van de werking van de democratie voorop staan bij het doordenken over en eventueel herinrichten van de bestuurlijke organisatie?

Op dinsdag 9 februari 2016 organiseert Zelandus het 12e debat onder de titel ‘De gemeente Zeeland’. Het debat in de aula van het Scheldemond College aan het Weyevlietplein 7-13 in Vlissingen begint om 19:30 uur en de zaal is open vanaf 19:15 uur. De toegang is gratis.

Het debat wordt door Dick van der Wouw (onderzoeker en beleidsadviseur ZB) ingeleid: Zeeland en haar Randland dilemma’s. Aan het debat nemen onder andere Harald Bergmann (burgemeester Middelburg), Gerard Langeraert (voorzitter CPOZ), Barbara Oomen (dean UCR), Anita Pijpelink (Statenlid PvdA), Jan Schuurman Hess (auteur Voettocht naar het hart van het land), Albert de Vries (Tweede Kamerlid PvdA) en Mirjam van Zuilen (directeur communicatie & public affairs Delta N.V.) deel.

Duodebatten, discussie met de zaal en stemmen op prikkelende stellingen. Neem uw smartphone of tablet mee om over stellingen te kunnen stemmen.

Het debat staat onder leiding van Pim van Kampen, voorzitter van Nobego en raadslid in Middelburg. Om organisatorische redenen graag via zelandus@zeelandnet.nl aanmelden. Zelandus hoopt u 9 februari allen te mogen begroeten!

Uitnodiging Zelandusdebat ‘De gemeente Zeeland’ (09-02-2016)

Zelandusdebatten