Door op 25 maart 2013

Zelandus Zorgdebat 2013

Voor wie is de zorg? Voor de Zeeuwen! Wie betaalt de zorg? Het Rijk en de Zeeuwen! Wie gaat er over de zorg? De Zeeuwen zelf, toch…? Of toch eigenlijk niet? Komende jaren zal er veel veranderen in de zorg. De budgetten zullen minder groeien terwijl de behoefte aan zorg toeneemt. Is de zorg in Zeeland in staat om dit te hanteren? Welke samenwerking vraagt dit tussen verschillende partijen in de zorg. En gaat dat vanzelf of is er regie gewenst over de zorg in Zeeland? In het onderwijs zijn goede ervaringen opgedaan met een onderwijsautoriteit. Is het de hoogste tijd voor een Zeeuwse zorgautoriteit zoals Peter de Doelder suggereerde? En wat is de positie van de gewone Zeeuwen die keurig de premies betalen? Kunnen hij zij ook hun wensen inbrengen? Hier leest u het Verslag Zelandusdebat over zorg (25-03-2013) 2013.