Door op 9 mei 2013

Zeeuwse zorgautoriteit

Vanuit de Zeeuwse zorgsector is tijdens het Zelandus Zorgdebat op 25 maart 2013 in Kloetinge en tijdens de conferentie over ziekenhuiszorg op 5 april 2013 in Middelburg de behoefte aan een zorgautoriteit aangegeven. Hoewel volksgezondheid geen provinciale taak is, wordt stelt de PvdA voor de kosten van een zorgautoriteit voor rekening van de provincie te nemen. De samenwerking in de zorgketens raakt immers de leefbaarheid, de werkgelegenheid en de economie. De Statenfracties van de SGP en de VVD staan achter dit initiatief van de PvdA en dienen het voorstel mede in. Hopelijk prijken er straks nog meer namen van partijen boven het initiatiefvoorstel. Het initiatiefvoorstel kunt u hieronder lezen.

Initiatiefvoorstel Zeeuwse zorgautoriteit