Door Ralph van Hertum op 12 februari 2016

Zeeuws Participatiefonds

De PvdA-Statenfractie is tevreden over het Zeeuws Participatiefonds (ZPF). Het fonds voorziet startende bedrijven van een lening voor ongeveer vijf jaar. Het fonds houdt zichzelf in stand en stimuleert de Zeeuwse economie. Op termijn wil het fonds doorgroeien naar 3,5 miljoen.

In de vergadering Statencommissie Economie van 12 februari 2016 vroeg de PvdA naar de steun aan innovatie en duurzaamheid van het ZPF. Vertegenwoordigers van het fonds beoordelen aanvragen van de bedrijven. Zij steunen kansrijke startende ondernemers met een lening, die het ZPF op termijn terugkrijgt.

De PvdA wees op het belang van het ZPF voor de Zeeuwse economie. Het fonds stimuleert en ondersteunt startende ondernemers, wat goed is voor de Zeeuwse economie. De partners achter het Zeeuws Participatiefonds zijn  de provincie Zeeland, ABN-AMRO en ZLM Verzekeringen.

Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

“Mijn naam is Ralph van Hertum. Ik woon in Goes, sport graag en ben afgestudeerd historicus. Jongeren worden in de politiek onvoldoende vertegenwoordigd. Daarom vind ik verjonging en vernieuwing van politieke vertegenwoordigers belangrijk. Zeeland vergrijst en ontgroent in een rap tempo. Dit biedt ook nieuwe kansen. Ik wil er voor zorgen dat jonge mensen een

Meer over Ralph van Hertum