2 oktober 2016

Zeeuws Pact / Het Kindpakket II

Op Wereldarmoededag, 17 oktober 2016, van 14:00 tot ca. 16:15 uur (inloop vanaf 13.30 uur) in de raadszaal van de Gemeente Goes.

Het Zeeuws Pact beoogt een Zeeuws brede aanpak van het Kindpakket: een samenhangend pakket van initiatieven en regelingen voor ondersteuning van kinderen in Zeeland die geconfronteerd worden met (de gevolgen van) armoede. Zodat ook kinderen uit arme gezinnen kunnen meedoen en er volwaardig bij horen in de samenleving. Ieder op zijn eigen manier.

Zeeuws Pact / Het Kindpakket II is een follow up van de bijeenkomst op 11 november 2015. Alle Zeeuwse gemeenten en diverse organisaties hebben toen hebben in het bijzijn van Kinderombudsman Marc Dullaert het Zeeuws Pact ondertekent. Zij hebben daarmee officieel afgesproken binnen de eigen mogelijkheden actief beleid en maatregelen te ontwikkelen, producten of diensten beschikbaar te stellen voor én zo goed mogelijk te samenwerken met de andere partners bij het ondersteunen van kinderen in armoede in Zeeland.

Is en hoe is of wordt nu, een klein jaar later, invulling gegeven aan het Zeeuws Pact? Trekken in Zeeland alle gemeenten en de organisaties die het pact hebben ondertekent sindsdien samen op tegen kinderarmoede? Op 17 oktober gaat Fiek Smitskamp (oprichtster Splinter en oud politica) samen met basisschoolkinderen hierover in gesprek/discussie met Zeeuwse wethouders en andere ondertekenaars van vorig jaar.

Dan wordt ook ingegaan op de HZ (vervolg)projecten over de sociale kaarten van de gemeenten en de komende website van Splinter en het Zeeuws Pact.

Nobego (Stichting Openbaar Primair Onderwijs Noord-Beveland en Goes) en de Alpha Scholengroep (Samenwerkingsverband Christelijke basisscholen Zuid-Beveland) ondertekenen deze middag het Zeeuws Pact. Ook zij willen kinderen in armoede helpen. Ook anderen, zoals de KinderOpvang Walcheren ondertekenen het pact.

Tevens wordt dan de uitslag bekend gemaakt van de posterwedstrijd onder basisschoolleerlingen met als thema: ‘Wat kunnen mensen doen om armoede te stoppen?’  Wilt u deze bijeenkomst als toehoorder bijwonen, meldt u dan aan door een e-mail te sturen naar splinterzeeland@gmail.com. In het onderwerp van uw email vermeldt u: Toehoorder Zeeuws Pact.

Met vriendelijke groet,

Tom van Aalst (voorzitter Stichting Splinter)

Programma Splinterbijeenkomst (17-10-2016)