Door op 24 juni 2014

Zeeuws mobiliteitscentrum voor jeugdzorgmedewerkers

In De Volkskrant van 3 april jl. is door het UWV de verwachting uitgesproken dat er tussen 5100 en 8700 medewerkers bij de bureaus voor de jeugdzorg hun baan zullen verliezen als gevolg van de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten. Niet alle jeugdzorgmedewerkers kunnen bij de gemeenten aan de slag. Jeugdzorg Nederland en Abvakabo FNV pleiten nu voor mobiliteitscentra om te voorkomen dat jeugdzorgmedewerkers zonder werk thuis komen te zitten. De PvdA-Statenfractie Zeeland vindt dit een goed initiatief.

Naar aanleiding van het bovengenoemde hebben de Zeeuwse PvdA-Statenleden Bayram Erbisim en Annebeth Evertz de volgende vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Zeeland:

1. Hoe verloopt het transitieproces van jeugdzorg van de provincie Zeeland naar de 13 Zeeuwse gemeenten?

2. Hoeveel boventallige personeelsleden zijn er bij de jeugdzorg in Zeeland te verwachten en hoe worden deze naar nieuw werk begeleid?

3. Hoe staat u tegenover het pleidooi van Jeugdzorg Nederland en Abvakabo FNV om in iedere regio in Nederland een mobiliteitscentrum op te richten voor de boventallige jeugdzorgmedewerkers?

Antwoorden op Statenvragen over transitie jeugdzorg (02-06-2014)