Door op 4 juni 2014

Zeeuwen de boom in?

Vorige week konden wij in de kranten lezen dat het zogeheten Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de regering adviseert om de beveiliging tegen overstroming in Zeeland voortaan relatief te benaderen. Grote delen van Zeeland behoeven, zo meent het PBL, niet op een gelijk niveau beschermd te worden als andere delen van het land, simpelweg omdat daar minder mensen wonen.

Dit advies deed de wenkbrauwen van de PvdA-Statenleden fronsen. Helemaal toen 2 juni 2014 bleek dat Minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus (VVD) in een brief aan de Tweede Kamer schreef: “Naar mening van het PBL zou ook moeten worden ingezet op het ter plekke zoeken van een veilig heenkomen bijvoorbeeld op de eerste of tweede verdieping van huizen of in hoge gebouwen in het gebied zelf. Ik ben het daarmee eens.”

De Zeeuwen kunnen straks letterlijk de boom in? De PvdA-Statenfractie kan zich niet vinden in de aanbevelingen van het PBL en zal daarom aanstaande vrijdag tijdens de Statenvergadering een motie vreemd aan de orde van de dag indienen waarin Gedeputeerde Staten worden aangespoord om de regering met klem op te roepen het uitgebrachte advies van het PBL inzake de beveiliging tegen overstroming in Zeeland te negeren en het standpunt zoals 2 juni 2014 verwoord door de Minister van Infrastructuur & Milieu te herzien.

Motie ‘Echte veiligheid’ (06-06-2014)