24 maart 2015

ZeelandZorg

In de zorg verandert veel. Sinds 1 januari zijn door de rijksoverheid een aantal zorgtaken overgedragen aan gemeenten. Met name is er veel discussie over de thuiszorg. Per gemeente kan het nog al verschillen hoe dit ingevuld wordt. Daarnaast is er in Zeeland een discussie over de ziekenhuiszorg. Maar ook de ouderenzorg staat in het brandpunt van de belangstelling. Veel discussie, maar ook veel onrust en onzekerheid onder mensen die afhankelijk zijn van deze zorg. Enkele PvdA-ers uit Goes hebben nu een Facebookgroep onder de naam ZeelandZorg opgezet. Doel is om ervaringen te delen over de zorg in de meeste brede zin. Dat kunnen ervaringen zijn van mensen die zorg krijgen maar ook van werkers in de zorg. Iedereen kan lid worden van deze Facebookgroep. Op deze wijze hopen de initiatiefnemers zicht te krijgen op de resultaten in de zorg. Mogelijk leidt dit weer tot veranderingen en verbeteringen. De Facebookgroep is te vinden via deze link: Facebookgroep ZeelandZorg.