Zeeland moet meedoen met statiegeldalliantie

Door Ralph van Hertum op 11 september 2018

De Partij van de Arbeid (PvdA), GroenLinks (GL) en 50PLUS willen de provincie laten toetreden tot de statiegeldalliantie. De politieke partijen komen in de volgende Statenvergadering met een voorstel om Zeeland als twaalfde en laatste provincie tot de statiegeldalliantie te laten toetreden.

In een toelichting geven Statenleden Gerwi Temmink (GL), Willem Willemse en Ralph van Hertum (PvdA) aan dat in de statiegeldalliantie vooral het milieu centraal staat. Statiegeld op blikjes en plastic flesjes zorgt ervoor dat mensen minder afval achterlaten in de natuur, zoals in de bosgebieden van Zeeland.

In het voorjaar van 2018 stelde 50PLUS al Statenvragen over het onderwerp. Statenlid Willemse: “In de beantwoording van onze vragen gaf het college aan dat dit geen provinciale taak is en het initiatief aan de gemeenten gelaten wordt. Maar de provincie kan zich wel aansluiten bij deze alliantie, in het belang van jong en oud.”

PvdA-er Van Hertum licht verder toe: “We kunnen als provincie een signaal afgeven: houd Zeeland zo opgeruimd mogelijk. Alle Zeeuwse gemeenten, het Waterschap en elf van de twaalf provincies zijn al lid van de statiegeldalliantie. Het wordt tijd dat Zeeland zich bij dit grote gezelschap voegt op weg naar een schoner milieu.”

GL-fractievoorzitter Temmink legt de nadruk op het belang van het milieu: “Een schoon, duurzaam en gezond Zeeland is ons toekomstbeeld. Statiegeld op blikjes en plastic flesjes nodigt de inwoners uit om hun afval niet in de natuur achter te laten, maar terug in te leveren.”

De motie komt op 21 september in stemming in de Zeeuwse Provinciale Staten.

Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

“Mijn naam is Ralph van Hertum. Ik woon in Goes, sport graag en ben afgestudeerd historicus. Jongeren worden in de politiek onvoldoende vertegenwoordigd. Daarom vind ik verjonging en vernieuwing van politieke vertegenwoordigers belangrijk. Zeeland vergrijst en ontgroent in een rap tempo. Dit biedt ook nieuwe kansen. Ik wil er voor zorgen dat jonge mensen een

Meer over Ralph van Hertum