27 november 2013

Wibautlezing ‘De verzorgingsstad’

Op het CLB-Festival van het Binnenlands Bestuur, dat op 23 november 2013 werd gehouden in Utrecht, sprak Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en bijzonder hoogleraar Beleid en sturing van de zorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Vijftiende Wibautlezing uit. Het thema van zijn lezing was ‘De verzorgingsstad. Tussen verzorgingsstaat en participatiesamenleving’. De tekst van de Wibautlezing kunt u hier vinden.