Westerschelde Ferry

7 december 2018

De PvdA-Statenfractie en gedeputeerde Harry van der Maas (SGP) hebben de afgelopen Statenperiode vaak de degens gekruist over dit belangrijke onderwerp: de Westerschelde Ferry. Gedeputeerde Staten en de hele Provinciale Staten zijn het gelukkig altijd eens geweest dat de boot moet blijven, vandaag gaat de discussie over de wijze waarop de boot blijft. Voor ons als PvdA staat centraal dat de veerboot een breed toegankelijke openbaar vervoersvoorziening moet zijn, waar Zeeuwse studenten, forenzen en toeristen voor een betaalbare prijs gebruik van zullen maken.

We herinneren ons plannen van het college om toe te werken naar een één uurs dienstregeling en om fors te bezuinigen op de boot. Wij hebben ons daar tegen verzet. En met succes! De PvdA is op bezoek gegaan bij mensen in Breskens, Vlissingen en heeft gesproken met jong en oud over de toekomst van de boot. Samen met de PvdA Vlissingen, de PvdA Sluis en vooral de inwoners van Zeeland hebben we vier belangrijke speerpunten als ondergrens genoteerd die we nu met u gaan langslopen.

1. ‘Het fietsvoetveer is openbaar vervoer en de provincie Zeeland is en blijft daar verantwoordelijk voor.’ Dat is met dit voorstel vastgelegd en wat ons betreft tot 2024.
2. ‘We zetten in op een betrouwbare één uurs dienstregeling. Wanneer het nodig is worden twee boten per uur ingezet.’ Ook dit is opgenomen in het voorstel. We houden de twee boten en wanneer het nodig is, kunnen beide boten worden ingezet in de vaart.
3. ‘De provincie zorgt voor de dekking van de eventuele financiële tekorten bij de fastferry.’ Ja, voor ons ligt zelfs een voorstel om extra financiële middelen in de boot te steken. Wij beseffen dat openbaar vervoer geld kost en zijn zeer bereid om per jaar € 0,4 miljoen bij te plussen voor dit openbaar vervoer.
4. ‘De beleving’ heeft een ondergeschikte functie aan die van de openbaar vervoersvoorziening.’ Hierover vindt in deze Staten het meeste discussie plaats. Wij zien de fastferry als primair openbaar vervoer. En secondair als toeristische attractie. Het voorstel komt ons hierin voldoende tegemoet.

Onze droom is een tolvrije oversteek van de Westerschelde, zowel bij de tunnel als de fastferry. Beiden zijn belangrijke verbindingen tussen Zeeuws-Vlaanderen en Midden-Zeeland. Waarom hebben we het wel over het zo snel mogelijk tolvrij maken van de Westerscheldetunnel en niet over een gratis Westerschelde Ferry? Wij zien bijvoorbeeld kansen voor samenwerking op organisatorische vlak. Natuurlijk zijn wij ook realistisch en beseffen we dat het om een droom gaat. Tegelijkertijd weten we ook dat in Luxemburg deze droom in vervulling is gegaan. Als eerste land in de wereld krijgt Luxemburg gratis openbaar vervoer in 2020. Zou zoiets ook mogelijk zijn in Zeeland? In de stukken staat in ieder geval dat het college een verkenning wil doen naar de koppeling van de boot en de tunnel. Vragen: Wat houdt deze verkenning in? Waarom kiest het college voor deze verkenning? Wanneer kunnen we debatteren over de resultaten van deze verkenning?

Terwijl het bij de tunnel niet gaat om het verhogen van de tarieven voor mensen die geen T-tag gebruiken, ligt hier een voorstel dat de prijzen van losse kaartjes aanzienlijk duurder maakt. Dit is tegen het zere been van de PvdA. Wij willen namelijk dat de veerboot een breed toegankelijk openbaar vervoersvoorziening is. Ook voor mensen met een minder gevulde portemonnee. De B-tag biedt voor deze mensen een uitkomst, maar wordt in onze ogen te weinig gepromoot. We verlangen daarom dat Gedeputeerde Staten in overleg gaat met de directie van de Westerschelde Ferry B.V. om de B-tag meer bekendheid te geven, door middel van promotie. We dienen daarom de volgende motie in.

Wij hebben vandaag een droom uitgesproken: een gratis tolvrije tunnel én een tolvrije boot. Het is in deze fase slechts een droom, het zal niet eenvoudig zijn om die droom te bereiken. Maar met goed onderzoek en veel samenwerking (het Rijk) kunnen sommige dromen ook realiteit worden.

 
Gedeputeerde Harry van der Maas (SGP) heeft toegezegd de strekking van de motie onder de aandacht van de directie van de Westerschelde Ferry B.V. te brengen.