Door op 3 september 2014

Werkprogramma zeehavens 2014-2016

In december 2013 stelde de PvdA-Statenfractie Zeeland al vragen over het ‘Werkprogramma zeehavens 2014-2016’. Het programma was toen nog in de maak. Het programma is nu gepubliceerd. Interessante ideeën zijn gelanceerd. Bijvoorbeeld om het Rijk en andere overheden aandeelhouder te maken van de havenbedrijven van Amsterdam en Moerdijk.

Naar aanleiding van het bovengenoemde stelden de PvdA-Statenleden Bayram Erbisim en Annebeth Evertz op 25 juni 2014 de volgende vragen aan Gedeputeerde Staten:

  1. Met name het Rijk overweegt belangen te nemen in de havenbedrijven van Amsterdam en Moerdijk. Zijn er ook zulke plannen voor Zeeland Seaports (ZSP) ter tafel gekomen?
  2. Wat betekent een eventueel aandeelhouderschap van het Rijk bij ZSP voor de garantstelling van de provincie Zeeland? Kan deze garantstelling dan mogelijk sneller worden afgebouwd?
  3. Biedt het ‘Werkprogramma zeehavens 2014-2016’ nieuwe mogelijkheden om de saneringskosten van het verontreinigde terrein van Thermphos met Europese gelden te bekostigen?

Antwoorden op Statenvragen over Werkprogramma Zeehavens 2014-2016 (25-06-2014)