Door Ralph van Hertum op 1 juli 2016

Werkgevers willen daadkracht van provincie

Vrijdag 1 juli 2016 hebben Statenleden gesproken met vertegenwoordigers van de werkgevers in Zeeland. Bij de PvdA blijft vooral de roep om samenwerking en daadkracht bij. Werkgevers geven aan dat de provincie de regie op zich moet nemen.

Naar aanleiding van het rapport van de Commissie Balkenende vond een discussie plaats over de Zeeuwse economie. Vijf punten komen uit het rapport naar voren. Zoals Campus Zeeland, inzetten op havensamenwerking, het Bèta College, bio-based economy en experimenteergebied.

Die vijf punten moeten hun uitwerking vinden in bestuurlijke vernieuwing, leefbaarheidsagenda en het Zeeuwse actieprogramma. De PvdA steunt deze uitwerkingen en vindt de regierol van de provincie belangrijk.

Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

“Mijn naam is Ralph van Hertum. Ik woon in Goes, sport graag en ben afgestudeerd historicus. Jongeren worden in de politiek onvoldoende vertegenwoordigd. Daarom vind ik verjonging en vernieuwing van politieke vertegenwoordigers belangrijk. Zeeland vergrijst en ontgroent in een rap tempo. Dit biedt ook nieuwe kansen. Ik wil er voor zorgen dat jonge mensen een

Meer over Ralph van Hertum