6 januari 2015

Website ‘Zorg in de buurt’

Hans Spekman heeft maandag 5 januari 2015 in het televisieprogramma Jinek een website gelanceerd over de langdurige zorg. Op de website staat beschreven wat er sinds 1 januari is veranderd op het gebied van de langdurige zorg. Ook worden voorbeelden besproken waar deze zorg in de buurt mooie resultaten oplevert en kunnen betrokkenen reacties geven.

Hans Spekman: “Er verandert veel in de langdurige zorg. Om de toekomst van de verzorgingsstaat te garanderen was aanpassing hard nodig. Al die professionals worden nu gehinderd door een star systeem dat weinig ruimte laat voor maatwerk.

Venlo liep al vooruit op de veranderingen en heeft laten zien dat zonder de verspillende marktwerking de zorg niet alleen betaalbaarder wordt, maar ook beter en persoonlijker. Niet het protocol, maar de wijkverpleegkundige krijgt de hoofdrol.

Grote wijzigingen gaan samen met nieuwe ervaringen. Wij vragen aan alle betrokkenen om hun ervaringen met ons te delen. Goede ervaringen, waar er op de website al een aantal van te vinden zijn, en ook de slechte ervaringen. Op die manier kunnen politici van de PvdA bijsturen waar nodig, of goede voorbeelden overnemen.”