Door op 17 juli 2014

We zijn van start

De voorbereidingen voor de verkiezingen van Provinciale Staten en het waterschapsbestuur zijn gestart. De oproep tot kandidaatstelling is inmiddels onder de leden verspreid. Heb je deze gemist, in de bijlagen hieronder zijn ze te vinden.

Het gewestelijk bestuur heeft evaluatiegesprekken gevoerd met de zittende Statenleden en gedeputeerde. Met de waterschappers gebeurt dit een dezer dagen. In de gewestelijke ledenvergadering van 28 juni 2014 zijn beide kandidaatstellingscommissies benoemd. Henk Leenders (voorzitter), Nellie de Bont, Annemiek Jetten, Frank de Wolff en Eric Lameijn voor de Statenlijst en Nico Oskam (voorzitter), Marjan de Koster en Jan van Seters voor het waterschap.

De programmacommissie heeft het programma voor de Statenverkiezingen in concept klaar. Het programma ondergaat nu een lees- / bijstelronde door een aantal van onze lokale en gewestelijke bestuurders. Eind augustus wordt het onder de leden verspreid. Ruim op tijd voor de afdelingen om het te bespreken en desgewenst van amendementen te voorzien. Ook het conceptprogramma voor de waterschapsverkiezingen is dan beschikbaar. Op de gewestelijke ledenvergadering van 13 december a.s. staat de vaststelling van beide programma’s op de agenda en worden ook de kandidatenlijsten vastgesteld. Noteer deze datum vast in de agenda!

Gelet op het huidige politieke krachtenveld en de positie van onze partij hierin zal het spannend worden of we onze huidige 7 zetels kunnen behouden. In ieder geval gaan we er flink tegen aan vanaf het najaar. Met vereende krachten de campagne in. Ik vertrouw op ieders inzet en medewerking. Zeeland zonder een krachtige sociaal democratische partij is toch ondenkbaar.

Inmiddels is de zomervakantie aangebroken. Ik wens ieder een hele fijne zomer toe!

Aty Harwijne, gewestelijk voorzitter

Kandidaatstelling PS 2015 brief

Kandidaatstelling waterschap 2015 brief