Door Ralph van Hertum op 20 augustus 2015

Vragen over sluiting PAAZ in Terneuzen en Vlissingen

De PvdA-Statenfractie heeft begrepen dat de Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) sluit in de ziekenhuizen van Terneuzen en Vlissingen. De PAAZ lijkt zonder consultatie van patiënten en regionale politiek uit de samenwerking in de Zeeuwse zorg te worden getild. Het uitgangspunt van de PvdA is dat de Zeeuwse zorg zo dicht mogelijk bij mensen georganiseerd wordt en dat daar waar mogelijk artsen reizen en niet de patiënten.

In dit verband hebben de Statenleden Ralph van Hertum en Annebeth Evertz van de Partij van de Arbeid de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland gesteld:

1. Wat betekent dit voor het huidige concept PAAZ, verdwijnt het huidige concept PAAZ uit Zeeland?

2. Is de PAAZ-afdeling te allen tijde goed bereikbaar voor de patiënten? Zo nee, wat gaat de provincie hieraan doen?

3. Klopt het dat de capaciteit op de Goese PAAZ nu al niet altijd voldoende is om alle patiënten op te vangen? Hoe groot is de capaciteit die Goes mist om iedere patiënt tijdig te kunnen plaatsen? Wat kan de provincie Zeeland hieraan doen?

4. Is door de betrokken instanties overleg gevoerd met de gemeenten Terneuzen, Vlissingen, Goes en andere belanghebbenden over het belang van de PAAZ voor de patiënten in de regio’s Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is bij dat overleg afgesproken?

5. Kan een goede en kwalitatief hoogstaande geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor alle inwoners van Zeeland worden gegarandeerd na het sluiten van de twee PAAZ-afdelingen?

Antwoorden op Statenvragen ‘PAAZ’ (21-08-2015)

Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

“Mijn naam is Ralph van Hertum. Ik woon in Goes, sport graag en ben afgestudeerd historicus. Jongeren worden in de politiek onvoldoende vertegenwoordigd. Daarom vind ik verjonging en vernieuwing van politieke vertegenwoordigers belangrijk. Zeeland vergrijst en ontgroent in een rap tempo. Dit biedt ook nieuwe kansen. Ik wil er voor zorgen dat jonge mensen een

Meer over Ralph van Hertum