Door Anita Pijpelink op 24 juni 2015

Vragen over salarissen Zeeland Seaports

De beloningen in de aan de overheid gerelateerde bedrijven en instellingen moeten volgens de Partij van de Arbeid Zeeland voldoen aan de uitgangspunten van de Wet Normering Topinkomens. PvdA-Statenlid Anita Pijpelink kaartte dit onderwerp aan bij de behandeling van het agendapunt Jaarstukken Zeeland Seaports N.V. tijdens de vergadering van de Statencommissie Bestuur op 19 juni 2015.

Naar aanleiding hiervan hebben de Statenleden Anita Pijpelink en Annebeth Evertz de volgende vragen gesteld aan het dagelijks bestuur van de provincie Zeeland:

  1. Kunnen Gedeputeerde Staten een uitsplitsing van het totaalbedrag van € 661.800 verschaffen van de gemaakte salariskosten voor bestuursleden (CEO, CCEO en voormalig CEO) bij Zeeland Seaports N.V. in het jaar 2014?
  2. Voldoet het beloningstelsel bij Zeeland Seaports N.V. aan de Wet Normering Topinkomens?
  3. Zijn Gedeputeerde Staten het met de PvdA eens dat de Wet Normering Topinkomens dient te gelden voor de beloning van bestuursleden van Zeeland Seaports N.V.?
  4. Zijn er de afgelopen vier jaren discrepanties tussen de salariëring van bestuursleden van Zeeland Seaports N.V. en de Wet Normering Topinkomens waar te nemen? Zo ja, hoe vallen die te rijmen met de Wet Normering Topinkomens?

Antwoorden op Statenvragen over salarissen ZSP (24-06-2015)

Anita Pijpelink

Anita Pijpelink

Het coalitieakkoord voor de Statenperiode 2019-2023 heeft de titel Samen verschil maken. Anita Pijpelink: “Mijn ene overgrootvader was dijkwerker aan de Zeeuws-Vlaamse kust. Mijn andere overgrootvader was een Axelse keuterboer. Beiden bouwden letterlijk met hun handen aan de toekomst van Zeeland. Net als mijn beide overgrootvaders stroop ik de mouwen op om verder te bouwen

Meer over Anita Pijpelink