Door Ralph van Hertum op 3 mei 2017

Vragen over regio-arrangementen cultuur

Wanneer sprake is van culturele activiteiten die voor een hele regio van belang zijn investeren gemeente(n) en provincie daar gezamenlijk in via de zogenaamde regionale cultuurarrangementen.

De Statenleden Ralph van Hertum en Bayram Erbisim van de Partij van de Arbeid hebben hierover onderstaande vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland gesteld:

1. Welke bedragen aan provinciaal geld zijn sinds de introductie van de regionale cultuurarrangementen in 2009 naar de drie afzonderlijke regio’s gevloeid?

2. Heeft de provincie subsidieverzoeken voor regionale cultuurarrangementen uit alle dertien Zeeuwse gemeenten ontvangen voor de komende periode?

3. Om welke culturele activiteiten gaat het dan en welke subsidieverzoeken van de gemeenten zijn ingewilligd?

4. Welke criteria worden gehanteerd bij de toewijzing van subsidieverzoeken van de gemeenten?

5. Zijn er verschillen in de bereidheid van de gemeenten om samen met de provincie samen te werken? Zo ja, laat zich dit terugzien in de spreiding van de inzet van provinciaal cultuurgeld?

Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

“Mijn naam is Ralph van Hertum. Ik woon in Goes, sport graag en ben afgestudeerd historicus. Jongeren worden in de politiek onvoldoende vertegenwoordigd. Daarom vind ik verjonging en vernieuwing van politieke vertegenwoordigers belangrijk. Zeeland vergrijst en ontgroent in een rap tempo. Dit biedt ook nieuwe kansen. Ik wil er voor zorgen dat jonge mensen een

Meer over Ralph van Hertum