Vragen over pijplijnprojecten Veerse Meer

Door Eddy Heerschop op 6 januari 2020

De PvdA-Statenfractie maakt zich zorgen over de ontwikkelingen rondom het Veerse Meer. De PvdA is altijd helder geweest en keurt grootschalige bebouwing van de Zeeuwse binnenwateren met klem af. Wij willen de natuur ruim baan geven en daarom paal en perk stellen aan de toename van vakantiewoningen. De huidige projecten tolereren we, maar nieuwe pijplijnprojecten moeten voorkomen worden.

Wij vrezen namelijk dat wanneer nieuwe pijplijnprojecten aan het Veerse Meer vorm krijgen de leefbaarheid in de omgeving onder druk wordt gezet. Bovendien zal de natuur lijden onder de massale toestroom van toeristen en hun vervoer.

Naar aanleiding hiervan hebben de PvdA-Statenleden Eddy Heerschop en Ralph van Hertum de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland gesteld:

1. Pijplijnprojecten definiëren wij als projecten waarvoor een juridische verplichting is aangegaan door een overheid en het niet nakomen van die verplichting negatieve financiële consequenties heeft voor die overheid. Zijn Gedeputeerde Staten het met ons eens?

2. Welke pijplijnprojecten zijn op dit moment ingebracht bij de Veerse Meervisie en hoever zijn deze bestuurlijk gevorderd?

3. Zit er een leemte tussen de vaststelling van de Veerse Meervisie en de Omgevingsvisie?

4. Op welke wijze(n) kan de provincie een stop op nieuwe pijplijnprojecten realiseren?

5. Delen Gedeputeerde Staten onze mening dat nieuwe pijplijnprojecten per direct moeten worden voorkomen? Zo ja, hoe gaan Gedeputeerde Staten dat realiseren? Zo nee, waarom willen Gedeputeerde Staten pijplijnprojecten wel toestaan bij de Zeeuwse binnenwateren?

Antwoorden op Statenvragen ‘Pijplijnprojecten’ (06-01-2020)

Eddy Heerschop

Eddy Heerschop

“Ik ben Eddy Heerschop. Geboren en getogen Vlissinger. Werkzaam in de Zeeuwse industrie. Ik wil mij gaan inzetten voor: – Een duurzamere economie. – Een provincie waar vakmensen, arbeidsmigranten, laag en hoog opgeleide Zeeuwen kunnen wonen en werken in een groene, gezonde en veilige omgeving. – Waar mensen zeker kunnen zijn van een fatsoenlijk inkomen,

Meer over Eddy Heerschop