Door op 19 oktober 2014

Vragen over ontslaggolf ZorgSaam

Via de media hebben we op 17 oktober 2014 kunnen vernemen dat ziekenhuisorganisatie ZorgSaam in Zeeuws-Vlaanderen van plan is drastische ingrepen te doen waaronder het ontslag van 288 voltijdsbanen. Reden voor de Zeeuwse PvdA-Statenleden  Annebeth Evertz en Frits de Kaart om hierover de volgende vragen te stellen aan Gedeputeerde Staten:

1. Heeft het college – behalve uit de media – ook op andere wijze kennis genomen van deze plannen?

2. Kan het college ook aangeven wat de economische gevolgen van deze ingrepen zijn voor Zeeuws-Vlaanderen, inclusief de multipliereffecten.

3. Bij eerdere grote ontslaggolven, zoals Zalco, Thermphos en Neckermann, is vanuit het provinciaal bestuur ten behoeve van het personeel actie ondernomen zoals ondersteuning via een mobiliteitscentrum voor bemiddeling naar ander werk. Is het mogelijk om ook in deze situatie ondersteuning te bieden?

4. Wat zijn de mogelijkheden voor het personeel om in Vlaanderen aan het werk te komen?

Antwoorden op Statenvragen ‘Ontslagen bij ZorgSaam’ (21-10-2014)