Door Ralph van Hertum op 14 oktober 2016

Vragen over nieuwe dienstregeling van de NS

De PvdA-Statenfractie heeft met gemengde gevoelens kennis genomen van de nieuwe treintijden in het Zeeuwse openbaar vervoer. Enerzijds is de partij tevreden dat de verbinding tussen Zeeland en een deel van Noord-Brabant tien minuten sneller wordt. Anderzijds verliest Zeeland zijn directe verbinding met Schiphol en komt de trein vijf minuten later aan in Rotterdam.

In 2015 heeft de PvdA in de Provinciale Staten een unaniem gesteunde motie ingediend om de verbinding met de Randstad hetzelfde te houden of beter te maken. De PvdA wil nog steeds graag een snellere verbinding met de Randstad en directe verbinding met Schiphol. Nu dit voor 2017 niet is gelukt, streven we naar verbetering in 2018.

Naar aanleiding van bovenstaande hebben de Statenleden Ralph van Hertum en Anita Pijpelink van de Partij van de Arbeid de volgende vragen aan het dagelijks bestuur van de provincie Zeeland gesteld:

1. Hoe kijken de Gedeputeerde Staten naar de nieuwe treindienstregeling?

2. Zijn Gedeputeerde Staten het met de PvdA eens dat een kortere reistijd tussen Zeeland en de Randstad alsmede een directe verbinding met Schiphol zeer wenselijk zijn? Indien ja, welke acties gaan Gedeputeerde Staten ondernemen om dezelfde of snellere reistijd tussen Zeeland en Randstad terug te krijgen / te behalen en welke acties gaan Gedeputeerde Staten ondernemen om de directe verbinding met Schiphol terug te krijgen in 2018? Zo nee, waarom niet?

3. De verandering in de treindienstregeling heeft ook gevolgen voor de bus, boot, sluis en zelfs schooltijden. In hoeverre is het mogelijk dat de bus, boot, sluis en schooltijden op de treintijden worden aangepast? Kunnen Gedeputeerde Staten mogelijke knelpunten aangeven wat betreft openbaar vervoeraansluitingen?

Antwoorden op Statenvragen ‘Nieuwe dienstregeling NS’ (14-10-2016)

Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

“Mijn naam is Ralph van Hertum. Ik woon in Goes, sport graag en ben afgestudeerd historicus. Jongeren worden in de politiek onvoldoende vertegenwoordigd. Daarom vind ik verjonging en vernieuwing van politieke vertegenwoordigers belangrijk. Zeeland vergrijst en ontgroent in een rap tempo. Dit biedt ook nieuwe kansen. Ik wil er voor zorgen dat jonge mensen een

Meer over Ralph van Hertum