Door Anita Pijpelink op 15 juli 2015

Vragen over mismatch Zeeuwse arbeidsmarkt

Door toenemende automatisering en digitalisering zullen in bepaalde sectoren van de arbeidsmarkt banen verdwijnen. Vooral in de landbouw, industrie en financiële dienstverlening zullen werknemers dit gaan merken. Anderzijds blijkt uit onderzoek van onder andere het UWV en ADP Nederland dat er lastig te vervullen vacatures zijn in de ICT-sector en dat er een tekort aan technici met een MBO- of HBO-diploma is.

Naar aanleiding hiervan hebben de Statenleden Anita Pijpelink en Ralph van Hertum de volgende vragen aan Gedeputeerde Staten gesteld:

  1. Zijn Gedeputeerde Staten op de hoogte van de zogenaamde mismatch op de Nederlandse arbeidsmarkt en de Zeeuwse arbeidsmarkt in het bijzonder?
  2. Zijn er cijfers die een mismatch op de arbeidsmarkt in Zeeland aantonen dan wel ontkrachten? Zo neen, kan er een onderzoek komen naar de vraag en het aanbod voor de middellange termijn op de Zeeuwse arbeidsmarkt?
  3. Welke maatregelen hebben de Zeeuwse overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen getroffen om mismatches op de Zeeuwse arbeidsmarkt op te lossen en / of te voorkomen?

Antwoorden op Statenvragen ‘Mismatch Zeeuwse arbeidsmarkt’ (16-07-2015)

Anita Pijpelink

Anita Pijpelink

Het coalitieakkoord voor de Statenperiode 2019-2023 heeft de titel Samen verschil maken. Anita Pijpelink: “Mijn ene overgrootvader was dijkwerker aan de Zeeuws-Vlaamse kust. Mijn andere overgrootvader was een Axelse keuterboer. Beiden bouwden letterlijk met hun handen aan de toekomst van Zeeland. Net als mijn beide overgrootvaders stroop ik de mouwen op om verder te bouwen

Meer over Anita Pijpelink