Door Anton van Haperen op 4 oktober 2016

Vragen over het Kenniscentrum Kusttoerisme

In de PZC van zaterdag 24 september jl. (Zeelandkatern pagina’s 20 en 21) en zaterdag 1 oktober jl. (pagina 34) stonden grote advertenties over het project Brouwerseiland en de betekenis van dit project voor de regionale economie. Uit de advertenties wordt niet duidelijk door wie deze geplaatst zijn, maar met name in de eerste advertentie is een duidelijke link met de regionale ondernemerswereld. Opvallend is dat in beide advertenties ook het Kenniscentrum Kusttoerisme figureert. In de tweede advertentie is zelfs sprake van een vraaggesprek met de coördinator. Daarin worden uitspraken gedaan, die het werkveld van het kenniscentrum duidelijk overschrijden (bijvoorbeeld over de landschappelijke inpassing van Brouwerseiland en de relatie met Natura 2000).

In dit verband hebben de PvdA-Statenleden Anton van Haperen en Ralph van Hertum de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland:

1. Hoe is de bestuursstructuur en de financiering van het Kenniscentrum Kusttoerisme geregeld? Wat is de specifieke rol en betrokkenheid van de Provincie Zeeland daarbij?

2. Vanuit welke rol en verantwoordelijkheid acteert het kenniscentrum in de advertentiecampagne van Brouwerseiland? Hoe verhoudt dit zich tot de kerntaken van het kenniscentrum?

3. Draagt het Kenniscentrum Kusttoerisme bij aan de financiering van deze campagne?

4. Is het college het met de PvdA-fractie eens dat het Kenniscentrum Kusttoerisme zich primair moet richten op kennisverwerving, kennisdeling en monitoring rondom de vrijetijdseconomie en dat het moet wegblijven van het ventileren van meningen, zeker wanneer deze de grenzen van het eigen expertisegebied overschrijden en vermengd lijken te worden met semi-commerciële boodschappen?

5. Is het college het met de PvdA-fractie eens dat advertentiecampagnes van partijen met specifieke belangen geen geschikt medium zijn voor het verspreiden van kennis en kennisdeling ten behoeve van objectieve meningsvorming?

6. Hoe beoordeelt het college het acteren van het Kenniscentrum Kusttoerisme in deze?

7. Is het college bereid deze conclusies te delen met de partijen verantwoordelijk voor het Kenniscentrum Kusttoerisme?

antwoorden-op-statenvragen-over-kenniscentrum-kusttoerisme-04-10-2016

Anton van Haperen

Anton van Haperen

Dahliastraat 17 4371 EZ Koudekerke “Rood met een groen hart! De Partij van de Arbeid geeft prioriteit aan het behoud van de natuur, ons cultureel erfgoed en een mooi en gevarieerd landschap. Zij zijn belangrijk voor de leefbaarheid en het toeristisch klimaat van Zeeland en daarmee voor economie en werkgelegenheid. Daarom is het belangrijk dat

Meer over Anton van Haperen