Door Ralph van Hertum op 11 februari 2016

Vragen over busverbinding naar Gent

Steeds meer studenten kiezen ervoor om dicht bij huis te studeren. De stad Gent is relatief dichtbij en biedt studenten veel mogelijkheden. Er is nu enkel een directe busverbinding tussen Terneuzen en Gent in het weekend. Studenten die op werkdagen dagelijks op neer willen reizen worden nu geconfronteerd met een gebrekkige busverbinding. De overstap in Zelzate is veel te ruim en de reistijd is niet aantrekkelijk.

Een rechtstreekse verbinding is voor zowel Vlaanderen en Zeeland een opsteker. Gent kan rekenen op studenten en Zeeland behoud de jongeren voor de streek. Daarnaast is het te verwachten dat er wederzijds dagjesmensen naar Gent en Zeeland reizen. De PvdA ziet graag een rechtstreekse busverbinding die afgestemd is op de schooltijden in Gent. We zien dat de landelijke overheid geld beschikbaar stelt om Nederlanders te stimuleren om over de grens werk aan te nemen. Werknemers en studenten moeten in de toekomst vlot met het openbaar vervoer in Gent kunnen komen.

In dit verband hebben de PvdA-Statenleden Ralph van Hertum en Anita Pijpelink  de volgende vragen aan het college van
Gedeputeerde Staten van Zeeland gesteld:
1. Wat zijn de kosten van het instellen van een doordeweekse buslijn tussen Terneuzen en Gent?
2. Zijn Gedeputeerde Staten bereid om een pilot (mede) te financieren?
3. Welke mogelijkheden bieden samenwerking met de Euregio Scheldemond en het Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam (GOL) Gent-Terneuzen bij de totstandkoming / financiering van een pilot?
4. Hoe worden bedrijven en het woon-werkverkeer van hun werknemers betrokken bij het opstellen van openbaar vervoersplannen?

Antwoorden op Statenvragen ‘Busverbinding naar Gent’ (11-02-2016)

Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

“Mijn naam is Ralph van Hertum. Ik woon in Goes, sport graag en ben afgestudeerd historicus. Jongeren worden in de politiek onvoldoende vertegenwoordigd. Daarom vind ik verjonging en vernieuwing van politieke vertegenwoordigers belangrijk. Zeeland vergrijst en ontgroent in een rap tempo. Dit biedt ook nieuwe kansen. Ik wil er voor zorgen dat jonge mensen een

Meer over Ralph van Hertum