Antwoorden op vragen PvdA-fractie over baggeren Sloekreek (03-01-2017)