Vragen over arbeidsvoorwaarden buschauffeurs

Door Ralph van Hertum op 10 januari 2018

Vorige week lag het openbare busvervoer in Zeeland grotendeels plat. De buschauffeurs en -chauffeuses staakten voor een beter loon, minder werkdruk en voldoende tijd voor een sanitaire stop. De nood is letterlijk en figuurlijk hoog.

Naar aanleiding hiervan hebben Statenleden Ralph van Hertum en Bayram Erbisim van de Partij van de Arbeid de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland gesteld:

1. Is er bij de huidige concessieverlening rekening gehouden met de arbeidsomstandigheden waaronder het personeel van het gegunde bedrijf zouden komen te werken? Zo nee, waarom niet?

2. Zijn vakbonden betrokken geweest bij het opstellen van de huidige concessie? Zo nee, bent u het met ons eens dat dit bij een volgende concessieverlening verstandig is om wel te doen?

3. Bent u het met ons eens dat bij de aanbesteding kwaliteit in plaats van prijs leidend dient te zijn? Zo nee, waarom niet?

4. Gaat u bij een volgende concessieverlening naast aandacht voor de kwaliteit voor de reizigers ook aandacht besteden aan de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden? Zo nee, waarom niet?

Antwoorden Statenvragen arbeidsvoorwaarden buschauffeurs Connexxion (10-01-2018)

Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

“Mijn naam is Ralph van Hertum. Ik woon in Goes, sport graag en ben afgestudeerd historicus. Jongeren worden in de politiek onvoldoende vertegenwoordigd. Daarom vind ik verjonging en vernieuwing van politieke vertegenwoordigers belangrijk. Zeeland vergrijst en ontgroent in een rap tempo. Dit biedt ook nieuwe kansen. Ik wil er voor zorgen dat jonge mensen een

Meer over Ralph van Hertum