Antwoorden op Statenvragen over voedselarmoede in de Oosterschelde (13-07-2014)