10 februari 2015

Verslag Zelandusdebat over krimp

Op maandagavond 9 februari 2015 vond in Porgy & Bess in Terneuzen het elfde Zelandusdebat plaats. In januari 2015 werden de eerste twee Zelandusdebatten rond het thema bevolkingskrimp georganiseerd. In deze debatten werden kernthema’s rondom krimp met betrokkenen (inwoners, bestuurders enzovoorts) besproken.

Ruim 50 mensen namen deel aan het debat dat werd ingeleid door Dick van der Wouw van Scoop Zeeland en onder leiding stond van Wouter van Zandbrink. Het verslag van dit debat kunt u hieronder lezen.

Verslag Zelandusdebat over krimp als brede maatschappelijke ontwikkeling (09-02-2015)