Door Maarten Rossen op 8 december 2016

Verslag bijeenkomst ‘Kustbebouwing Zeeland’

Belgische toestanden aan de Zeeuwse kust? Op welk moment worden Zeeuwen bij de Kustvisie betrokken? Huisjes in het Vlissingse Nollebos? Is een ruilverkaveling van campings en vakantieparken nodig? Wordt er wel regie op de bebouwing van de kust gevoerd? Juichen alle recreatieondernemers de uitbreiding van het aantal slaapplaatsen toe? Hotel op de KPN-locatie in Domburg?

Kustbebouwing is een actueel thema. Er is een landelijk Kustpact dat bij de ‘achterbannen’ ligt en er is in Zeeland een Kustvisie in de maak. Provincie, kustgemeenten, waterschap, recreatiesector en natuurbewegingen zijn met elkaar in gesprek over die Zeeuwse Kustvisie. Petities op internet en papier waarmee zorgen worden geuit over de bebouwing langs de kust zijn en worden ondertussen door vele Zeeuwen getekend. Veelvuldig klonk en klinkt de vraag: “Waar kan ik mijn mening kwijt?” De PvdA wil zich als schakel tussen inwoners en bestuur laten voeden met de meningen en standpunten van de Zeeuwen over bebouwing van de Zeeuwse kust.

Op dinsdag 6 december 2016 organiseerde de PvdA Walcheren samen met haar Staten- en waterschapsfracties de bijeenkomst ‘Kustbebouwing Zeeland’. Het verslag van deze bijeenkomst kunt u hieronder lezen.

verslag-bijeenkomst-kustbebouwing-zeeland-06-12-2016

Maarten Rossen

Maarten Rossen

Van der Swalmestraat 14 4381 TD Vlissingen “Reformatorische dijken, liberale gemalen of sociaaldemocratische duinen bestaan niet. Over veiligheid zijn alle partijen die aan de waterschapsverkiezingen meedoen het eens. Toch valt er zeker wat te kiezen! De scheefgroei in de kostentoedelingsverordening is hard toegenomen. Huurders en huiseigenaren betalen onevenredig veel vergeleken met boeren en bedrijven. De

Meer over Maarten Rossen