Door op 25 april 2014

Verhoging projectbudget voor de Sloeweg

Voor ons ligt een voorstel om het projectbudget voor verdubbeling van de Sloeweg met ruim € 5 miljoen te verhogen naar € 58 miljoen. Als Provinciale Staten worden we daar nu mee geconfronteerd, op het moment dat de aanbesteding al gedaan is. Eigenlijk is er geen weg terug. De Partij van de Arbeid vindt dit een onacceptabele handelswijze.

Uit de onderliggende stukken blijkt dat er aan het begin van het aanbestedingstraject voor het gehele project N62 al een overschrijding was van 17%. Dat was nog zonder dat er rekening werd gehouden met een post onvoorzien. Als daar wel rekening mee gehouden was, dan was de overschrijding zelfs 28% geweest. In de commissievergadering heeft de gedeputeerde ook verklaard dat men zich bewust was van deze overschrijding. Toch heeft het college de aanbesteding voor de Sloeweg doorgezet. Men hoopte dat de aanbesteding lager zou uitvallen. Met andere woorden: het college heeft gegokt en verloren.

Dat kan natuurlijk niet. Als aan het begin van een aanbestedingsprocedure al duidelijk is dat er een tekort zal zijn, dan dient het college op dat moment met een aanvullend voorstel naar de Staten te komen. Dit doet men bijvoorbeeld nu wel met de aanbestedingsprocedure voor het gedeelte van de Tractaatweg. Van de gedeputeerde willen we dan ook een duidelijk antwoord hebben op de vraag, op welke wijze men dit in de toekomst denkt te voorkomen.

Gelijktijdig met dit voorstel hebben wij een brief ontvangen van bewoners en dorpsraden van ’s Heerenhoek, Lewedorp en Nieuwdorp waarin bepleit wordt om fietsbrug of tunnel te realiseren. De Partij van de Arbeid spreekt haar waardering uit voor het meedenken over deze verkeerssituatie. Verkeersveiligheid, en dan met name de fietsveiligheid, gaat de Partij van de Arbeid zeer aan het hart. Waardering is er ook voor het feit dat men heel actief gezocht heeft naar besparingen.

Het is een verkeerssituatie die al langere tijd de aandacht heeft. In 2009 heeft de Fietsersbond ook aandacht voor de veiligheid van de fietsers op dit tracé gevraagd. Toen werd door het college becijferd dat een fietsbrug aanzienlijke meerkosten met zich zou meebrengen. We zijn nu 5 jaar verder. De financiële middelen zijn aanzienlijk krapper. Het aantal fietsers zal mogelijk wat toegenomen zijn. De vraag is dan ook of het verstandig is om extra geld uit te trekken voor een fietsbrug. GroenLinks gaat al uit van een meerprijs van € 1 miljoen. We komen er nu al € 5 miljoen tekort. Moeten we daar dan nog € 1 miljoen boven op doen? De Partij van de Arbeid vindt dat onverstandig. Wij gaan dan ook niet mee met een dergelijk voorstel.

Statenlid Frits de Kaart