Verhangen aandelen Evides

Door Anita Pijpelink op 1 maart 2019

Het is voor de PvdA een langgekoesterde wens om de aandelen van ons Waterbedrijf van PZEM, voorheen Delta, los te maken en apart te hangen. In onze optiek moeten aandelen van een nutsbedrijf, van Evides dus, veilig en democratisch in publieke handen zijn. We zijn dus blij dat het college, samen met de ambtelijke organisatie, zoveel werk maakt van deze verhanging. Althans, naar het onderzoek hoe dat dan zou moeten, juridisch en financieel gezien.

Waar wij niet blij mee zijn is om weer in deze zoektocht te moeten constateren dat de rode cijfers van PZEM maken dat we weinig echt kunnen momenteel. Die rode cijfers, voorzitter, het is bekend, worden veroorzaakt door de verlieslatende kerncentrale. Het meest mogelijke lijkt een splitsing te zijn tussen het moment van het juridische en het economische eigendom van de aandelen in Evides. We kennen allemaal het gezegd over een kale kip waar je niet van kan plukken.

En daarmee is het waterbedrijf definitief en officieel van ‘kurk waarop Delta dreef naar bloeddonor’ verworden. PZEM ligt aan het infuus dat Evides heet. En een bedrijf dat een dergelijke bloeddonor heeft lijkt ons in geen enkel geval of situatie in de positie om de top van haar personeel exorbitante bonussen te geven, niet om mensen binnen te houden en niet om mensen weg te sturen. Wat ik zeg, in geen enkel geval. Wij zien als PvdA graag dat het waterbedrijf in maatschappelijke handen, publieke handen is. Goed om het proces van de verhanging van de aandelen zorgvuldig en goed doordacht te laten verlopen. Wij hebben dan ook geen aanvullende wensen of bedenkingen.

Anita Pijpelink

Anita Pijpelink

Het coalitieakkoord voor de Statenperiode 2019-2023 heeft de titel Samen verschil maken. Anita Pijpelink: “Mijn ene overgrootvader was dijkwerker aan de Zeeuws-Vlaamse kust. Mijn andere overgrootvader was een Axelse keuterboer. Beiden bouwden letterlijk met hun handen aan de toekomst van Zeeland. Net als mijn beide overgrootvaders stroop ik de mouwen op om verder te bouwen

Meer over Anita Pijpelink